Čtení na 21. září 2011

Musíte se ve všem držet cesty, kterou vám Hospodin, váš Bůh, přikázal jít, a tak zůstanete naživu.
Dt 5,33


Za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost; abyste rozpoznali, na čem záleží, a byli ryzí a bezúhonní pro den Kristův.
Fp 1,9-10


Písmo říká: "Musíte se držet cesty." Zvládnu to? Umím to? Jak mám každý den poznat, co je to hlavní? Ptáš na to i ty, milý čtenáři? Pamatuj, že to nemusíš určovat svou moudrostí ani svými silami. Když ses odevzdal Kristu a ochotně jsi vykročil na jeho cestu, on, jeho svatý Duch tě povede a naučí tě to. Jeho krev tě již očistila a můžeš v jistotě očekávat Kristův den, protože jeho láskou a obětí jsi zachráněn. Proto pros, aby si tě Pán na té cestě zachoval jak dnes, tak i každý den pozemského života až do chvíle, kdy se s ním setkáš tváří v tvář.

Dt 24,(10-15)17-22 * Mt 16,1-12

Čtení na 21. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.