Čtvrtek 22. září

Cožpak jsem strážcem svého bratra?
Gn 4,9


Každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu.
Fp 2,4


Jedním ze čtyř sloupů, na kterých stojí církev i každý jednotlivý křesťan, je společenství věřících. Skrze Pána Ježíše můžeme patřit do Boží rodiny. Je to pro nás obrovská Boží milost a výsada, mít možnost v každé chvíli a se vším přijít k nebeskému Otci a mít tolik sourozenců. Je to však také odpovědnost za naše bližní. Pán Ježíš "za všechny zemřel proto, aby ti, kteří jsou naživu, nežili už sami sobě, nýbrž tomu, kdo za ně zemřel i vstal" (2K 5,15). Byli jsme osvobozeni od sobeckosti a můžeme i dnes prožívat radost, když druhým sloužíme a máme o ně zájem. Jedině takto jsme opravdovými následovníky a učedníky našeho Pána. On to od nás očekává i dnes. Komu dnes pomůžeš?
Pane Ježíši, děkuji ti za novou příležitost jít za tebou a touhu pomáhat druhým.

Sk 5,34-42 * Jr 28,1-17

Čtení na 22. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.