Pondělí 21. března

Ohlas mi zrána své milosrdenství, neboť doufám v tebe.
Ž 143,8


Opravdu velikým ziskem je ovšem zbožnost spojená se spokojeností. Nic jsme na svět nepřinesli a nic si také neodneseme.
1Tm 6,6–7 (B21)


Pokorný a zbožný člověk si je vědom Boží iniciativy a jeho působení v tomto světě. Z toho pak vyplývá nejen styl uvažování, ale i život jedince se všemi jeho aspekty. Kolikrát zažíváme tak rozporuplné věci, se kterými si neumíme poradit, vstřebat je, natož přijmout. Tolik potřebujeme někomu důvěřovat, svěřit se! Našim myšlenkám a vzpomínkám, byť někdy tíživým, dává vědomí Božího zájmu o nás tolik potřebný pokoj. Bez naděje bychom zůstali obklopeni prázdnotou a bezradní. Volání žalmisty potvrzuje, jak nosným zážitkem je zakoušení Boží lásky a milosti. A proto se nezdráhá prosit, lkát, křičet zas a znovu se vší živelností, z hloubi duše. Odpověď je pro něj ve světě chatrných jistot nejcennějším vodítkem, útěchou a požehnáním.
Děkujeme ti, Bože, za dar pokoje a za nové příležitosti začínat znovu, s čistou myslí a bez obav.

L 14,25–35 * J 13,36–38

Čtení na 21. března v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.