Čtení na 15. února 2011

Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu.
Ž 118,26


Z oblaku promluvil hlas: "To jest můj milovaný Syn, kterého jsem si vyvolil; toho poslouchejte."
Mt 17,5


Jednoho dne jsem měl nepříjemné setkání s osobou, která byla nejvyšší autoritou a musel jsem vyslechnout její chvalozpěv na to, jak to úspěšně a dokonale zařídila ve své rodině. Jistě jste i vy někdy zažili setkání s osobou, která s arogantní pýchou prosazovala své já. Dnes jsme zváni chodit ve jménu Hospodinově. Pozor, to neznamená, že skryjeme své já za masku zbožnosti, ale že budeme hledat a činit Boží vůli. V novozákoním textu Bůh nám to přímo nařizuje: "To jest můj milovaný Syn, kterého jsem si vyvolil; toho poslouchejte." Jděte tedy dnes do světa ve jménu Hospodinově a čiňte to, co vám Bůh nařídil. Milujte všechny tak, jako je miloval jeho Syn.

J 1,43-51 * Ř 8,12-17

Čtení na 15. února v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.