Čtení na 15. února 2012

Noe byl muž spravedlivý, bezúhonný ve svém pokolení; Noe chodil s Bohem.
Gn 6,9


Noe věřil, a proto pokorně přijal, co mu Bůh oznámil a co ještě nebylo vidět, a připravil koráb k záchraně své rodiny.
Žd 11,7


Chozením s Bohem se Noe trénoval ve spravedlnosti. S kým člověk chodí, ten na něm zanechá stopy. Boží stopy v Noeho životě ho měnily v dokonalou osobnost, protože Bohu věřil. Věřil, že Bůh jedná podle svých slov a toto poznání přerostlo v bázeň před Hospodinem. Žil v úctě k Bohu (i když ho ostatní měli za podivína, který staví loď na suchu) a podařilo se mu v této bázni vychovat i svou rodinu. A pro spravelnost Noeho byla také celá rodina zachráněna. Do dnešního dne Boží slovo napomíná: "Dej si pozor, s kým chodíš!" Ke komu se dnes připojíš, na jakou úroveň sestoupíš, čí stopy budeš následovat?

Mk 6,1-6 * Kr 2,1-12

Čtení na 15. února v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.