Pátek 15. února

A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha.
Ez 36,26


A tak jste byli osvobozeni od hříchu a stali jste se služebníky spravedlnosti.
Ř 6,18


I když je pacientovi transplantováno nové srdce, musí jako každý člověk jednou zemřít. Kdo uvěří v Pána Ježíše a přijme ho jako svého Spasitele, dostává nové srdce a nového ducha a dostává také život věčný. To je mnohem víc než prodloužení života. Apoštol Pavel nám připomíná, že jsme byli osvobozeni od hříchu. Hřích už nad námi nesmí panovat. Obrácení se někdy přirovnává k obratu o 180 stupňů. Člověk s novým srdcem nevyhledává hřích, utíká od hříchu k Pánu Ježíši a slouží mu.
Pane Ježíši, pomoz mi, abych si nové srdce nešpinil hříchem a sloužil ti celým srdcem.

1K 2,6-10 * Ř 9,6-13

Čtení na 15. února v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.