Čtení na 14. února 2011

S veselím budete čerpat vodu z pramenů spásy.
Iz 12,3


Ježíš odpověděl samařské ženě: "Každý kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň. Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému.
J 4,13-14


Dnes si lidé připomínají také den lásky. Když jsem si přečetl oddíl o prameni spásy a uvědomil jsem si, že pramen spásy nikdy nepřestane téct, a že se z něho mohu kdykoli napít, naplňuje mne to spokojeností a radostí. Ve velkých městech se dají najít i tak zvané "studené lásky". A mnohé z těchto studní vysychají, a proto se musí stále opravovat. Ježíš říká Samařance, že po vodě, kterou čerpáme z Krista, už nikdy nebudeme žíznit. Když se jednou napiji, již se nespokojím se starým životem. Také vím, že ta voda se ve mně obnoví vždy, když si kleknu k modlitbě. Raduj se dnes z toho, že je ti dán pramen spásy!

2K 3,(9-11)12-18 * Ř 8,1-11

Čtení na 14. února v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.