Pondělí 15. února

To máme od Boha přijímat jenom dobro, kdežto věci zlé přijímat nebudeme?
Jb 2,10


Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát.
1K 10,13


Úspěch i neúspěch, bohatství i chudoba, zdraví i nemoc. Jak je to vše pomíjivé. Příběh Jóba je toho dobrým příkladem. Dnešní text zastihuje Jóba ve chvíli, kdy ztratil své bohatství, jeho děti tragicky zahynuly a on sám je "raněn od hlavy až k patě ošklivými vředy". Právě v této chvíli musí zvážit, zda je lépe "zlořečit Bohu a zemřít", jak mu radí jeho manželka, nebo naopak pokořit se a vzdát Bohu úctu.
Jób se Boha nevzdal ani ve svém utrpení. Věděl, že vše dobré vždy přijímal z Boží štědré otcovské ruky. Jak by nyní neměl přijmout i zlé a bolestné, jež jej potkalo?
Nebeský Otče, prosíme, dej nám uvědomit si, že vše je skutečně pomíjivé! Dokonce ani zkoušky naší víry netrvají věčně!

2Te 3,1-5 * Mk 11,1-11

Čtení na 15. února v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.