Čtení na 15. února 2015

Musíte se ve všem držet cesty, kterou vám Hospodin, váš Bůh, přikázal jít, a tak zůstanete naživu.
Dt 5,33


Každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále.
Mt 7,24


Všechna přikázání, která vedou k životu, byla izraelskému národu zprostředkována skrze Mojžíše. Lid potřeboval prostředníka, protože sám by Boží zjevení ani nepochopil, ani nesnesl a ze strachu by je nevnímal. Mojžíš jim mohl přiblížit Boží vůli a záměry a mohl je vyučovat. Lid byl schopen od Mojžíše přijmout Boží slova a plnit je. Podobně potřebujeme prostředníka Ježíše Krista, abychom pochopili, jaký je Bůh. Pro člověka by nebylo možné přistoupit k všemocnému Bohu, nebylo by možné ho poznat či promluvit s ním. Člověk by v blízkosti nesmírné Boží slávy, moci a velikosti nezůstal naživu. Skrze Pana Ježíše můžeme s Pánem Bohem komunikovat a chápat, že on je láska.
Děkujeme ti, Bože, že ty sám jsi našel způsob, jak jsi přišel ke svému lidu i k nám. Pomoz nám i dnes, abychom se drželi tvého slova a cesty, která vede k životu.

Mk 8,31-38 * 1K 13,1-13 * Ž 60

Čtení na 15. února v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.