Středa 15. února

Vzhůru! Všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám!
Iz 55,1


Sešel s nimi dolů a na rovině zůstal stát; a s ním veliký zástup jeho učedníků a veliké množství lidu z celého Judska i z Jeruzaléma, z pobřeží týrského a sidónského; ti všichni přišli, aby ho slyšeli a byli uzdraveni ze svých nemocí. Uzdravovali se i ti, kteří byli sužováni nečistými duchy.
L 6,17-18


Máme tolik možností zábavy a sycení všech svých smyslů, a přesto stále žízníme. Naše duše žízní a je vyprahlá. Tuto žízeň nakonec neuhasí ani pramenitá voda z Alp. Jedině pohádková živá voda. Ježíš přišel jako pramen živé vody, za kterým chodily celé zástupy lidí, aby se napili a prožili uzdravující moc jeho životodárné blízkosti. Zadarmo nabízel nejen živou vodu, ale dokonce i možnost, že lidé, kteří se napijí, se sami stanou jejím zdrojem. V Kristu nám Pán Bůh nabízí zdroj pitné vody, za který nemusíme platit vodné ani stočné, a navíc ještě můžeme být jejími distributory. Za tenhle zdroj zaplatil Kristus svým životem, dal za něj sám sebe, dal se plně nám. Pokud se my dáme jemu, on může skrze nás dávat svoji životodárnou blízkost.
Pane, děkuji za živou vodu, kterou mi dáváš.

Ř 4,1-8 * L 9,57-62

Čtení na 15. února v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.