Čtení na 15. dubna 2011

Spustí-li se lijavec nebo padá-li sníh z nebe, nevrací se zpátky, nýbrž zavlažuje zemi a činí ji plodnou a úrodnou, takže vydává símě tomu, kdo rozsívá, a chléb tomu, kdo jí. Tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst.
Iz 55,10-11


Jiná zrna padla do dobré země a dala užitek, některé sto zrn, jiné šedesát a jiné třicet. Kdo má uši, slyš!
Mt 13,8-9


Aby vydala úrodu, potřebuje zem vláhu. Aby v člověkově životě dozrály tak velice potřebné a užitečné plody, potřebuje Boží slovo. Plody totiž dávající smysl a opodstatnění naší námaze. Známe životní zápasy, boje se sebou samými, ale i s různými okolnostmi. Naše srdce jsou často jako skalnatá půda nebo tvrdá cesta. Pán však naše srdce připravuje, přeorává, pročišťuje a nás zve, abychom bděli, aby satan nezasel koukol. Z něj by pak vyrostly kořeny hořkosti, které by otrávily nás i naše okolí.

Žd 10,1.11-18 * Mt 26,47-56

Čtení na 15. dubna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.