Čtení na 15. dubna 2012

Za dohlížitele ti dám pokoj a za poháněče spravedlnost.
Iz 60,17


To všechno je kvůli vám, aby se milost ve mnohých hojně rozmáhala, a tak přibývalo i díků k slávě Boží.
2K 4,15


Spravedlnost. Je to nesmírný dar, který nám vydobyl Ježíš Kristus svým životem i smrtí. Uprostřed nepokoje tohoto světa panuje v Boží blízkosti klidná vyrovnanost, uprostřed nespravedlnosti jsem ovládán spravedlností - ne tou svou, ale Kristovou.
Pane Ježíši, s vděčností přijímám tyto dary a vím, že nejsou jen pro mou blaženost, ale k šíření tvého pokoje, radosti a především tvé obětující se lásky. Dej mi, prosím, statečnost při jejich šíření a nedopusť, aby mne zlomil nevděk lidí, jimž sloužím.

J 20,19-29 * 1Pt 1,3-9 * Ž 128

Čtení na 15. dubna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.