Čtení na 17. května 2011

Všichni králové se mu budou klanět, všechny národy mu budou sloužit.
Ž 72,11


On jediný je nesmrtelný a přebývá v nepřístupném světle; jeho nikdo z lidí neviděl a nemůže uvidět. Jemu patří čest a věčná moc. Amen.
1Tm 6,16


Největším satanovým problémem je pýcha. On sám se chce stát středem pozornosti a uctívání a chce nad vším vládnout, ačkoliv je pouhým stvořením. Také člověk se lehce dostává do pokušení, jít v jeho stopách sobecké touhy po ovládnutí druhých a získání obdivu a úcty. Avšak všechna chvála a sláva patří jedinému Stvořiteli a Pánu celého vesmíru, samotnému Bohu. Před ním bude muset jednou každé koleno pokleknout a vyznat, že jedině on je Pán. Pro některé to však bude velké zděšení. Je opravdovou výsadou poznat již v tomto životě Boží lásku a z vlastního svobodného rozhodnutí se před ním s radostnou touhou sklánět. "Ač jste ho neviděli, milujete ho; ač ho ani nyní nevidíte, přec v něho věříte a jásáte nevýslovnou, vznešenou radostí" (1Pt 1,8).

2K 5,11-18 * 2S 7,1-16

Čtení na 17. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.