Čtení na 17. května 2012

Dopomozte poníženému a chudému zjednejte spravedlnost.
Ž 82,3


Náš Pán Ježíš Kristus nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu.
2Te 2,17


Kolem nás jsou stále lidé, kteří trpí nouzí. Ať už jde o nedostatek peněz, ztrátu zaměstnání, přátel nebo blízkých v rodině, ale jde i o vnitřní nouzi, kdy se člověk propadá do zoufalství nad sebou samým a ztrácí naději na východisko. V takové situaci je k nezaplacení, když druhý se zájmem přijde a pomůže, zastane se, pozvedne, potěší, ukáže cestu a dodá naději. Avšak jsou chvíle, kdy ani dobrý přítel pomoci nemůže. Opravdově potěšit může jedině Ježíš, a to v každé situaci. Jen on přináší novou naději i tam, kde už nevidíme žádné východisko. Jen on nás dokáže znovu pozvednout a upevnit.

L 24,(44-49)50-53 * Sk 1,3-4(5-7)8-11 * Fp 2,6-11

Čtení na 17. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.