Čtení na 10. července 2012

Hospodinovu lásku připomínat chci a činy, za které chválu zaslouží.
Iz 63,7 B21


Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději.
1Pt 1,3


Milosrdenství (láska) = lítost + čin. To platí pro Boha i pro člověka. Když oslavujeme Boha, často si připomínáme, co udělal jako skutek svého milosrdenství pro nás. Udělal Pán Bůh také něco pro tebe? Pro mne ano! A je skvělé, že si to dnes můžeme připomínat.

Gn 35,1-5a.9-15 * Mi 4,11-5,4a

Čtení na 10. července v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.