Čtení na 10. července 2015

Hle, po horách přichází zvěstovatel radosti, jenž ohlašuje pokoj.
Na 2,1


Ježíš jim znovu řekl: "Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás."
J 20,21


Hory možná matou. Starověké, tedy i starozákonní vnímání hor bylo docela jiné, než jak vnímáme hory my dnes. Na jedné straně byly symbolem stálosti, ba věčnosti. Na druhé straně však také místem různých obětí. Byly místem pohanských kultů, ale i místem řádného uctívání Hospodina. Je několik výrazných biblických míst, která odkazují na to, že pomoc nepřichází jen z hor, ale od samotného Hospodina. A v něm je záchrana. Co se od hor čekalo v době Nahumově? V tomto případě těší Judejce zpráva, že jejich nepřítel už nikdy nepovstane, aby je ničil. Posel přináší radostnou zprávu a ohlašuje mír. Ale vždyť to je přece role, do níž nás povolal náš Pán.
Ježíši, jsem vděčný za svěřené poslání, abych zvěstoval tvůj pokoj.

L 22,31-34 * Mt 5,21-26

Čtení na 10. července v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.