Neděle 10. července, 7. neděle po Trojici

Budeš nádhernou korunou v Hospodinově ruce a královským turbanem v dlaních svého Boha.
Iz 62,3


A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha.
Zj 21,2


Jak nám lidé říkají, odráží to, jak nás vnímají a co v nás vidí. Například: Jsi smolař, hloupý Honza nebo ztracený případ. Nebo naopak: Jsi krasavec, jednička, borec. V záporném smyslu mluvily o Jeruzalému okolní národy: Jsi opuštěná, tvůj manžel, Hospodin, tě zanechal napospas. Posměšné poznámky deptají. Protiváhou je Boží hodnocení - kým jsme my v Božích rukou a očích. Nejsme budižkničemové ani nepoužitelné trosky. Když si nás Bůh vezme do parády, nestačíme se divit. Najednou se mluví o tom, že jsme nádherní, vznešení, oblíbení, a nejenom to. Místo jeruzalémských trosek vidíme nádherné město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha. Stojí za to přestat poslouchat to, co nás deptá, a naslouchat tomu, co o nás říká Hospodin.
Prosíme, Pane, dej nám ještě více poznat, jak nás miluješ, abychom sami sebe viděli tvýma očima.

J 6,1-15 * Sk 2,41a.42-47 * Ž 139

Čtení na 10. července v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.