Čtení na 10. července 2011

Hospodin se postavil, povede spor, stojí, aby vedl při s národy.
Iz 3,13


Není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši.
Ř 8,1


Ne, nepotřebuji aby za mě někdo umíral. Tak zní pyšný výrok odsouzeného na cestě do věčného trestu. "Nepotřebuji milost, aby se nade mnou někdo smilovával a odpouštěl mi." Rozumím tomu. Vážnost hříchu a jeho hrozná moc mi došla teprve ve chvíli, kdy jsem viděl milovaného Syna viset na kříži za můj hřích. Je to můj hřích, který ukřižoval Syna Božího. Jeho láska ke mně, k tobě, ke každému z nás, ho vedla k tomu, že hrůzné důsledky každého našeho hříchu vzal na sebe. Bůh povede spor s každým, kterému dal život, za to, jak s ním naložil. Prorok viděl, že nikdo neobstojí. Všichni jsou odsouzeni a zaslouží trest. Ale Bůh trest nechce, protože člověka miluje, ale zároveň je spravedlivý. Proto jde a vytrpí nepředstavitelné peklo místo nás. Sestupuje do něj, abychom my do něj nemuseli. Pro toho, kdo to pochopil a nyní žije ve vzkříšeném Kristu novým životem z Božího Ducha, není odsouzení. Syn člověka přišel, aby spasil, co zahynulo. Díky, že jsi přišel i pro mě!

L 15,1-3.11b-32 * 1Tm 1,12-17 * Ž 112

Čtení na 10. července v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.