Čtení na 18. října 2012

Slovo Hospodinovo je přímé, v každém svém díle je věrný.
Ž 33,4


Sára věřila, a proto přijala od Boha moc, aby se stala matkou, ačkoliv už překročila svůj čas; pevně věřila tomu, jenž jí dal zaslíbení.
Žd 11,11


Mnoho lidí selhává při plnění svých slibů. Slibují věrnost partnerovi, a pak ho zradí, jiní slibují dobrý plat, a pak pracovníky okradou nebo slibují dobrou zábavu, ale bolí po ní hlava a v paměti bývá dokonce okno. Následky jsou katastrofální. Ztratili jsme důvěru. Vidíme zklamané přátele, okradené dělníky, lidi, kteří prožívají druhotnou platební neschopnost a z toho se pak dostavuje beznaděj, bolest, krach, jiní bolest zapíjejí alkoholem a někdy to končí i sebevraždou. Proto potřebujeme zdroj, který nikdy neselže, někoho, komu můžeme důvěřovat, kdo nás podrží, ochrání a povede. Já jsem našel toho, kdo to dokáže - všemohoucího Boha. Ježíš řekl: "Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou." Proto mu mohu důvěřovat a stát na pevné skále. Zakusil to Abraham i Sára. Minul čas, kdy Sára mohla mít potomka, přesto oba uvěřili Bohu a jeho zaslíbení. Uvěřili tam, kde už nebyla naděje. Jak píše Pavel Římanům, vzdali slávu Bohu a Abrahamovi to bylo počítáno za spravedlnost. Není to i pro nás výzva, abychom ve víře neochabovali, i když se nám právě nedaří, i když vidíme, že se naše životní situace nemění? Dnes vás zvu - uvěřte v Boží zaslíbení, že vás dovede až do úspěšného konce. A budete žasnout a radovat se z toho, jak to Bůh vyřešil. Já jsem to zkusil a věřte, funguje to!

Mk 6,7-13 * 2K 1,12-24

Čtení na 18. října v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.