Úterý 18. října

Mými svědky jste vy, je výrok Hospodinův.
Iz 43,10


Nezvěstujeme sami sebe, nýbrž Krista Ježíše jako Pána.
2K 4,5


Jde o hodně, o život, a to o život věčný. Nejde ani tak o ten náš, jako o život našich bližních, ke kterým jsme byli posláni jako svědci. Máme zodpovědně zvěstovat věrohodné evangelium o vykoupení z hříchů v Ježíši Kristu a o jeho slavném vzkříšení z mrtvých. Je to šokující pravda a je těžké tomu uvěřit. Proto je svědek prověřován, zda mluví pravdu a žije podle toho. Je to velké privilegium, že nám Bůh svěřil tak neskutečně zodpovědný úkol. Víme, že jsme mnohdy nevěrohodní. Proto s úlevou, tak jako apoštol Pavel, nezvěstujeme sami sebe, ale toho, jenž je bez vady a hříchu, Ježíše Krista. Na něj vždy poukazujme, jak jen to je možné. Jím se chlubme, protože on je toho opravdu hoden.
Pane, znáš nás, a přesto jsi nás povolal jako své svědky. Dej, ať tvá láska je viditelná i skrze nás.

2K 10,1-6 * 2K 1,12-24

Čtení na 18. října v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.