Čtení na 18. října 2015

Kdo na něho budou hledět, rozzáří se, rdít se nemusejí.
Ž 34,6


Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha svatého.
Ř 15,13


Jak může člověk hledět na Boha? Tak, že od něho vyhlíží pomoc. Kdo může hledět na Pána? Boží člověk v nouzi. Člověk hledající útočiště. Znamená to vstoupit do chrámu před Boží tvář nebo ji hledat v naléhavé a úpěnlivé modlitbě. Být takto s Bohem přináší světlo. Tvář toho, kdo hledá Boha, se rozzáří. Jako tvář Mojžíšova, když vycházel od stanu setkávání. "Blízkost tvé tváře mne naplní radostí." Kdo takto předstupuje před Boha, poznává světlo, krásu. Nemusí se stydět ani hanbit. Velikost Boží krásy a lásky člověka zaplaví. Dopadá na tebe, člověče, nouze a slabost? Cítíš, že potřebuješ pomoc a ochranu Boží? Neboj se a vyhledej jeho tvář. Kdo na něj budou hledět, rozzáří se.
Hospodine, tvář tvou hledám. Svoji tvář přede mnou neukrývej, v hněvu nezamítej svého služebníka. Ty jsi byl má pomoc, neodvrhuj mě a neopouštěj, Bože, moje spáso.

Mk 10,2-16 * 1Te 4,1-8 * Ž 19

Čtení na 18. října v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.