Čtení na 18. října 2011

Všichni zabloudili z cesty, úplně se zkazili, není, kdo by konal dobro, není ani jediný!
Ž 14,3 B21


Bůh prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.
Ř 5,8


Dnešní text zní jako výkřik zoufalství, zní nesmírně pesimisticky. A podle Písma tomu skutečně tak je. Nikdo není sám od sebe dobrý, všichni zhřešili. Přesto nás náš Stvořitel miluje. Miluje nás tolik, že vymyslel dokonalý plán, jak nás osvobodit a zachránit před jistou smrtí, protože odplata za hřích je smrt. Ježíš Kristus přišel na tento svět, aby dokonal Otcův plán. Zemřel za hřích každého člověka. Ale, i když tato oběť je univerzální, je také osobní. Vyžaduje od člověka odpověď, přivlastnění si této oběti. Udělals to? Řekls Bohu: "Bože, vím, že jsem hříšný, ale přijímám oběť Krista za svůj hřích a chci žít podle tvých přikázání?" Jestli ano, raduj se z toho a děkuj i dnes Bohu za jeho milost, kterou ti prokázal. Jestli jsi to ještě neudělal, neváhej! Bůh chce i tobě dát ve své přítomnosti plnost života.

Jk 1,1-6(7-11)12-13 * Mt 22,23-33

Čtení na 18. října v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.