Čtvrtek 18. října

Jdi; Hospodin buď s tebou!
1S 17,37


Cokoli děláte, všecko čiňte k slávě Boží.
1K 10,31


Máme tady na světě tak jednoduchý program: činit vše ke slávě Boží. Sami však víme, jak složité je rozeznat to správné rozhodnutí. A navíc nás tak často tlačí čas a naléhavost chvíle. V boji již není čas na přípravu, studium. Pokud to zanedbáme a promrháme čas, který máme věnovat zkoumání Boží vůle, můžeme ji v čase boje minout. A také víme, že nestačí říkat „Pane, Pane,“ a oslavovat a vyvyšovat jméno Boží, když Boží vůli nečiníme.
Znám-li Boží vůli a to, co skutečně Pána oslaví, mohu s odvahou jít proti Goliášům a vstupovat na území obrů. Bůh se přece oslavuje tam, kde lidské síly nestačí.
Pane, povzbuď svoji církev, ať stále hledá moudrost a poznání ve tvém slovu. A ať ji vedou ti, kteří tak činí.

1K 14,26–33 * Zj 3,1–6

Čtení na 18. října v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.