Středa 18. října

Proč jsi pohrdl Hospodinovým slovem a dopustil ses toho, co je v jeho očích zlé?
2S 12,9


Ovšem pevný Boží základ trvá a nese nápis Pán zná ty, kdo jsou jeho a ať se odvrátí od nespravedlnosti každý, kdo vyznává jméno Páně.
2Tm 2,19


Hospodin poslal k Davidovi proroka Nátana, který mu položil tuto jednoduchou otázku. Přesto, že člověk ví, co je dobré a co zlé, dokáže se rozhodnout pro to zlé. Nejenom David, ale i Izrael mnohokrát pošlapal smlouvu s Hospodinem, kterou s ním uzavřel, a to tím, že byl neposlušný. Bůh trestal svůj lid i jednotlivce - suchem, hladem, válkou, zajetím... To vše činil, aby se odvrátili od model, od pohanství, od neposlušnosti. Je dobré, když se dá člověk zastavit a vyzná Bohu svoji vinu.
Pane Ježíši, buď milostiv nám, naší zemi i našim potomkům. Dej nám sílu naplňovat to, co je dobré ve tvých očích.

Pís 8,4-7 * L 18,18-30

Čtení na 18. října v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.