Čtení na 8. listopadu 2012

Říkáte: Cesta Panovníkova není správná. Nuže, slyšte, dome izraelský: Má cesta že není správná? Nejsou to vaše cesty, jež nejsou správné?
Ez 18,25


Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku, a on vás v pravý čas povýší.
1Pt 5,6 B21


Poddajnost a poučitelnost nás posouvá vpřed Božím směrem. Důvodem, proč mnozí musejí "opakovat ročník", je jejich niterná nezlomenost, tvrdošíjnost a pýcha. To bylo důvodem prvního hříchu v ráji. To způsobilo izraelskou čtyřicetiletou objížďku na poušti. Totéž znepříjemnilo Jonášovu cestu do Ninive. Bůh pracuje se zlomenými a používá si je. Při stvoření se sehnul k zemi a vzal do rukou prach, aby vytvaroval člověka. Nevzal kámen. Bůh tvaruje tvarovatelné, formuje formovatelné a používá si použitelné. Pýcha nás staví do pozice pádu, tvrdost nás vrací zpět. Chceme-li postoupit na vyšší rovinu, jde to jen přes zlomenost a pokoru. Tak jednoduché, a přece tak těžké!

Zj 3,14-22 * 2K 10,1-11

Čtení na 8. listopadu v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.