Pátek 8. listopadu

Nač odříkáváš má nařízení, proč si bereš do úst moji smlouvu? Ty přece nenávidíš kázeň, ty má slova za sebe jen házíš.
Ž 50,16b-17


Ježíš řekl: Proč mne oslovujete "Pane, Pane" a nečiníte, co říkám?
L 6,46


Se slovy se dají dělat velká kouzla: lze je ohýbat, posouvat jejich obsah, lze si s nimi hrát. Do krásných slov lze zabalit něco, zač by se člověk jinak styděl (říká se tomu dnes politická korektnost). Především však lze říci cokoli prostě jen tak, abych vyvolal dojem, abych získal nějakou výhodu.
A také se dá každé slovo popřít. A každé slovo se dá navíc ještě znehodnotit: No a co, že jsem to řekl? Teď říkám něco jiného.
Tohle všechno známe ze své komunikace s lidmi okolo. Tam všude nám to hrozí. A hrozí to také našemu vztahu k Bohu - že budeme vyznávat jen ústy, zapřísahat se svou vírou, ale ve skutečnosti pak "skutek utek", jak se říká. Důležité ale není jen to, co říkáme. Ale ani jen to, co děláme. Důležité je žít tak, jak mluvíme, a vyznávat své viny tam, kde jinak mluvíme a jinak žijeme.
Pane Bože, uč nás žít to, co říkáme, a říkat to, co žijeme. Amen.

L 23,1-5 * L 16,14-18

Čtení na 8. listopadu v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.