Pátek 8. listopadu

Naléhali na Samuela: „Nepřestaň za nás úpěnlivě volat k Hospodinu, našemu Bohu, ať nás zachrání z rukou Pelištejců.“
1S 7,8


Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni.
Jk 5,16


Izrael za doby soudců, to je smutná doba plná porážek. I my máme mnohé chronické porážky ve svém křesťanském životě. Proto nás zajímá, jak se to stalo, že Izrael začíná vítězit. A jak i my můžeme vést vítězný život. Jen tak, že stejně jako Izrael kapitulujeme před Hospodinem. Nepřítel se totiž nebojí Božího lidu, jeho bohoslužeb a aktivit všeho druhu. Nepřítel se bojí těch, kdo činí pokání, kdo se modlí za záchranu svoji i těch druhých. Samuel v odpověď na prosbu lidu obětuje zápalnou oběť. To znamená, že odevzdává sebe a celý lid Hospodinu, nejen povrchně a na chvíli, ale navždy. Ani pro nás není jiná cesta k vítězství než toto plné odevzdání se do Boží ruky. Pro dnešní i každý další den.
Pane Bože, v pokoře se znovu odevzdávám do tvých rukou a prosím, smiluj se nade mnou.

J 18,28-32 * Tob 13,9-18 nebo Jb 42,7-9

Čtení na 8. listopadu v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.