Čtení na 7. listopadu 2012

Zlomen je luk bohatýrů, ale ti, kdo klesali, jsou opásáni statečností.
1S 2,4


Budu se chlubit slabostmi, aby na mně spočinula moc Kristova.
2K 12,9


Starozákonní Anna, matka Samuela, má úžasnou modlitbu! Pán se na ni rozpomněl, dostala syna a poznala, že Samuel je Božím majetkem, že patří Bohu. Kdyby nebylo Samuela, Izrael by neměl šanci. V každé době přicházejí od Pána Samuelové, za nimiž stojí jejich zbožné matky a otcové, kteří je odevzdali Pánu. Anna ve svém chvalozpěvu neopěvuje sebe, ale Hospodina. Zpívá píseň o svém poznání Boha a raduje se. To potřebujeme objevit i my! Anna byla slabá žena, ale byla to žena víry. Hrdinové víry a modlitebníci jsou realitou a ne teorií. Bible je plná skutečných lidí se zápasy, jimž čelili. Já jsem někdy hrdina, jindy slaboch. Děkuji Bohu za jeho obnovující milost, která se osvědčuje i v mé slabosti! Zařaďme se do řady věřících. Oslavujme Boha, zvěstujme evangelium a budujme Boží dům - církev. Nezapomínejme na to!

Mt 7,1-5(6) * 2K 9,10-15

Čtení na 7. listopadu v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.