Úterý 8. listopadu

Vtom jsem uslyšel hlas Panovníka: "Koho pošlu a kdo nám půjde?" I řekl jsem: "Hle, zde jsem, pošli mne!"
Iz 6,8


Každému je dán zvláštní projev Ducha ke společnému prospěchu.
1K 12,7


Kdo do toho půjde? Tak se ptal kdysi proroka sám Hospodin. Je to neuvěřitelná odvaha, jít takto do Boží služby, v Písmu zcela ojedinělá. Obvykle se člověku příliš nechce a hledá si výmluvu: Mojžíš nechce jít k faraonovi, protože má neobratný jazyk, Jeremjáš se vymlouvá na mládí a Jonáš raději utíká až na kraj světa. Proto později učedníci mají prosit (a my s nimi), aby sám Pán poslal dělníky na svou žeň. Možná je to úleva, prosit, aby byl k tak náročné práci určen někdo jiný. Prosit, aby se někdo jiný lopotil a my ho mohli hodnotit a kritizovat. Izajáš ale o toto neprosí. Od té chvíle se stává Božím služebníkem. Nástrojem, skrze nějž Hospodin ve světě jedná. A to je slavné poslání. Jeho uskutečňování je však někdy docela neslavné.
Prosíme tě, Panovníku, dávej nám ochotu i odvahu odpovídat na tvá poslání.

Jr 18,1-10 * 2K 11,1-15

Čtení na 8. listopadu v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.