Čtení na 5. prosince 2012

Hospodin za mě dokončí zápas.
Ž 138,8


Kdo obviní Boží vyvolené? Vždyť Bůh ospravedlňuje!
Ř 8,33 B21


Bůh je láska, miluje člověka. Pro tuto lásku chrání svoje děti, ale také za ně bojuje. Žalmista se odvažuje takto o Bohu mluvit proto, že má jistotu o Božím záměru, který je založen na lásce. Máš tuto jistotu? Věříš, že Bůh má s tvým životem záměr a že své dílo v tobě dokončí? Nikdo tě od jeho lásky nemůže odloučit. On je ten, který ospravedlňuje. On je ten, kdo tě spasil. Vykroč dnes v jistotě, že tvůj Spasitel a Vykupitel bdí nad tvými kroky. On tě provede vším, co tě potká.
Pane, vydávám ti svůj dnešní den. Prosím, abys mě provázel a vedl. Ukazuj mi, jak mohu naplnit tvou vůli. Amen.

Ko 1,9-14 * Iz 61,1-11

Čtení na 5. prosince v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.