Čtení na 5. prosince 2015

Pokloníš se před Hospodinem, svým Bohem. Budeš se radovat ze všeho dobrého, co dal Hospodin, tvůj Bůh, tobě a tvému domu.
Dt 26,10.11


Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás.
1Te 5,18


Dnešní verše jsou slova vzatá z přikázání o odevzdávání prvotin a desátků Hospodinu. Jak tato slova znějí v situaci všudypřítomného předvánočního konzumu? K Vánocům (téměř) neodmyslitelně patří nějaký ten dárek, ale opravdu si uvědomujeme, co znamená dárek a co znamená být obdarován? Ano, Hospodin je ten, kdo je k nám štědrý; o kolik větší se ukazuje Boží štědrost k nám, kteří známe Ježíše Krista a víme o tomto největším Božím daru člověku (nám samotným)? Avšak má to dosah do našeho vlastního života, jsme i my štědří - dokážeme tohle Boží (sebe)dávání předávat a šířit dál?
Pane, děkujeme za Ježíše, jehož jsi nám dal; dej, prosíme, ať umíme jeho evangelium šířit dál.

Mt 23,37-39 * Iz 43,8-13

Čtení na 5. prosince v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.