Sobota 16. února

Pohleď na mé pokoření, na moje trápení, sejmi ze mne všechny hříchy!
Ž 25,18


Když jste ještě byli mrtvi ve svých vinách [...], probudil nás k životu spolu s ním a všechny viny nám odpustil.
Ko 2,13


Když se na něčí pokoření a trápení dívají lidé, bývá postiženému trapno. Lidé se totiž často podívají rychle jinam nebo bezmocně pokývají hlavou; anebo se dívají, jen aby měli o čem mluvit. Vlastní pokoření a trápení, natož selhání proto před lidmi obyčejně skrýváme. Když se však na lidské pokoření a selhání dívá Bůh, pak nedělá, že nevidí; nekrčí bezmocně rameny, ani se neposmívá: 'Dobře ti tak! Ještě že jsem si tvého hříchu všiml, zasloužíš trest.' Když se na mé pokoření a hříchy dívá Pán, pak je mi sice také stydno; ale jinak. Svatý Bůh se dívá, protože chce pozdvihnout a potěšit. A když uvidí hřích, pak ho především chce z člověka sejmout. Je dobře, že jsme i dnes Bohu na očích.
Pane Ježíši, Vzkříšený, děkuji, že mě vidíš a odpouštíš mi. Amen.

Da 5,1-7.17-30 * L 9,57-62

Čtení na 16. února v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.