Úterý 16. února

Uzavřu s vámi smlouvu věčnou.
Iz 55,3


Stejně vzal po večeři i kalich a řekl: "Tento kalich je nová smlouva, zpečetěná mou krví."
1K 11,25


Tento prostý výrok je omračující. I ty nejdůmyslnější písemné smlouvy dneška se obcházejí, nedodržují a nestydatě porušují. Bůh říká něco, co vyráží dech. Jako bychom byli rovnocenní partneři. A obsah této smlouvy ohromuje ještě víc: Budu s vámi a pro vás. Budu se o vás starat. Nikdy své slovo neporuším. Nikdy se tě nevzdám. A co musí druhá smluvní strana udělat pro Pána Boha? Není nic, co bychom byli schopni vrátit, vyrovnat se mu. Jediné je třeba: důvěřovat mu, přimknout se k němu.
Pane, děkuji, že nikdo a nic nás od tvojí lásky nemůže odloučit. Děkuji, že jsi svou smlouvu stvrdil životodárnou krví..

Jb 1,1-22 * Mk 11,12-25

Čtení na 16. února v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.