Čtení na 16. února 2015

Jako pastýř pečuje o své stádo, když je uprostřed svěřených ovcí, tak budu pečovat o své ovce.
Ez 34,12


S těmi, kdo pochybují, mějte slitování.
Ju 22


Byli a jsou zlí vůdcové, kteří zklamali, protože se nestarali o to, co jim bylo svěřeno. Nestarali se o lid, ale starali se jen o sebe. To se odehrávalo i v době proroka Ezechiela, když byl izraelský lid v babylonském zajetí. To se často odehrává i dnes. Sám Bůh vchází do situace skrze proroka se svým zaslíbením. Na rozdíl od zlých vládců a zlých pastýřů bude sám Bůh tím dobrým pastýřem, který vyhledá ztracené ovce a postará se o ně. Dobrý pastýř dovede ovce na kvalitní pastviny, do údolí řek a na vrchy, postará se, aby raněné byly uzdraveny a posilněny a aby mohly bezpečně odpočívat. Jak úžasné, že můžeme v každé době a v každé situaci očekávat dobrého pastýře, kterým je Bůh v Pánu Ježíši. On se postará, on přivede ztracené, ošetří raněné, dá odpočinek a hojnost. On má tu péči o nás i dnes.
Chválíme tě, nebeský Bože, za to, že můžeme zakusit tvou péči o nás, dostatek všeho i odpočinek, který dáváš.

L 13,31-35 * Ř 3,1-8

Čtení na 16. února v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.