Pátek 16. února

Až mě potom budeš v den soužení volat, já tě ubráním a ty mě budeš oslavovat.
Ž 50,15


Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas.
Žd 4,16


Známý slovenský herec Marián Labuda je praktikující křesťan, i když to nedává nijak okázale najevo. V jednom rozhovoru lidem obecně vyčítal, že normálně na Pána Boha v životě „kašlou“, ale když jim začne být zle, najednou začnou „tahat Pána Boha za nohu“. Myslím, že je to kritika oprávněná, ale zároveň vidím na svojí životní praxi, že to vlastně dělám také. Prostě když nás něco více a více tíží, pak míra modliteb a vnitřního úpění k Bohu stoupá. V té situaci je důležité nenechat se od úpěnlivých modliteb odradit vlastní duchovní nevyvážeností, ale pamatovat na to, že po zaslíbené Boží záchranné akci musí vždy následovat naše práce na Božím oslavení.
Nebeský Otče, chválíme tě za záchranu v našem Spasiteli Pánu Ježíši Kristu. Dej, ať se s tím netajíme a naše životy jsou toho oslavou.

Ř 7,14–25a * Dt 25,1–16

Čtení na 16. února v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.