Čtvrtek 16. února

On ví, že jsme jen stvoření, pamatuje, že jsme prach.
Ž 103,14


Já jsem živ a také vy budete živi.
J 14,19


Když Bůh tvořil člověka, použil prach země. Vdechl mu v chřípí dech života. Člověk se tak stal živým tvorem. Kdybychom rozložili člověka na chemické prvky, zjistili bychom, že nejsme o nic víc než židle, na které sedíme, nebo papír, ze kterého čteme. Jsme stejného složení jako planeta Země a vše, co je na ní. Jsme částečkou vesmíru, svázáni jedni s druhými, s živými organismy, a dokonce i s neživými částmi přírody. Jen několik věcí nás odlišuje. Vnímáme vlastní život. Víme, že zemřeme. Jedině Božím Slovem jsme povýšeni z prachu země do pozice Božích dětí. V Kristu jsme se stali Božími přáteli a pokračovateli Božího díla. Přesto, že jsme původem jen prach, Bůh s námi počítá i dnes a už navždy ve svém díle.
Nebeský Otče, tvým Slovem jsme se stali Božími dětmi; dopřej nám i dnes pokračovat ve tvém díle ke tvé radosti.

1K 3,(1-3)4-8 * L 10,1-16

Čtení na 16. února v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.