Čtvrtek 11. července

Ze svých síní zavlažuješ hory, země se sytí ovocem tvého díla.
Ž 104,13


Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás.
1Te 5,18


Celý "ekologický" žalm nám připomíná, že vše, co máme - svět, příroda a lidé -, je dílo Hospodinovo a jeho dar shůry. A my, jako Boží stvoření, máme Hospodinovo dílo obdělávat a střežit (viz Gn). S tím, co jsme jako dar dostali, máme také jako s darem zacházet. V díků činění, s láskou a odpovědností. Vlastně vůbec neplatí, že my "máme" to všechno ve smyslu vlastnění. Spíš platí, že to všechno má nás - Bůh nás má. Jemu patříme. Všechno ostatní je nám jen dočasně svěřeno do péče. Jednou se za své zacházení se světem, přírodou, svým životem i životy bližních budeme před Bohem zodpovídat: ani ne tak z toho, co nám život dal, ale co my jsme dali životu. Poslední slova básníka Novalise byla: Všechno je milost... Děkovat máme za vše, čeho se nám dostává - za dobré i zlé. Ale naše díků činění nesmí být formální. Za to dobré děkovat zapomínáme. Za zlé a tíživé polohy života, bolesti a trápení moc děkovat neumíme. Přitom právě ony bývají darem, jehož cenu si uvědomíme, až jsou tyto situace za námi. Kdo tímto duchovním poznáním v životě párkrát prošel, rozumí, ví a umí vždycky děkovat. Ví, že v ničem nikdy není sám. Protože Bůh je nablízku. Vždycky.
Děkujeme ti, Bože, že nám odpouštíš, když nám děkování v tíživých situacích života jde někdy tak těžce. Amen.

Mt 18,1-6 * Sk 18,23-19,7

Čtení na 11. července v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.