Středa 11. září

Král se nezachrání velkým vojskem, rek se nevyprostí velkou zmužilostí.
Ž 33,16


Kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem.
Mk 10,43b


Sedávej, panenko, v koutě, budeš-li hodná, najdou tě. Znám jiné zakončení tohoto pořekadla, založené na zkušenosti: "zůstaneš tam." Občas přece potřebujeme prosadit se. Nebo prosadit něco dobrého. Jenže - jaké prostředky k tomu používáme? Násilí? Ptejme se ale od začátku: Jaký mám důvod k prosazování (sebe nebo něčeho)? Je to láska k bližnímu? Je to, čeho chci dosáhnout, dobré v Božích očích? Prospěje to také někomu jinému než mně? A teď: Jakým způsobem toho chci dosáhnout? Je ten způsob pro Pána Boha přijatelný? Neublížím tím někomu? Žalmista ovšem mluví ještě o něčem základnějším než o touze prosadit se. Jde o to, na čem zakládáme smysl svého života. Jinými slovy: Co mě zachrání před Božím soudem. Na co spoléhám. Pokud je to cokoli jiného než Boží milost, je to špatně.
Pomoz mi, Pane Ježíši, myslet a jednat tak, aby se ti to líbilo. Amen.

Sk 27,33-44 * Neh 9,1-3.32-37

Čtení na 11. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.