Čtvrtek 10. října

Co viděli věštci, byl klam; rozhlašují šalebné sny, přeludem utěšují.
Za 10,2b


Ježíš [Pilátovi] odpověděl: "Ty sám říkáš, že jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas."
J 18,37b


Pravda a klam. Zřejmě není na světě člověka, který by se nesetkal osobně s polopravdou, lží nebo podvodem. K mnoha bojům došlo kvůli pravdě, kvůli určitému poznání pravdy. Pro hájení pravdy šli někteří na smrt. Jde nám především o pravdu? Není pravda v našem demokratickém životě a prostředí také někdy trpká a bolestná? Umím se podívat pravdě do očí a řídit se důsledně podle ní? Neuvíznu na půli cesty či jen u dobrého úmyslu? Není pohodlnější s pravdou raději nevycházet ven? Neprosadí se pravda i bez mého přičinění? Proč bych se do toho pletl? Neutěšuji se šalebnými přeludy?
Pane Ježíši, je osvobodivé a povzbuzující, když ano je ano. Když ne skutečně znamená ne. Když se mnou jsi ty, cesta i pravda i život. Amen.

Mk 6,7-13 * Žd 12,1-11

Čtení na 10. října v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.