Pondělí 10. října

Hospodin je spravedlivý, miluje vše, co je spravedlivé.
Ž 11,7


Žijte proto jako děti světla - ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda.
Ef 5,9


Bůh není spravedlivý! říkají nevěřící lidé. "Kdyby byl Bůh, nedovolil by, aby na světě bylo tolik zla, utrpení a nespravedlnosti." Anebo říkají: "Proč se tolika zlým lidem, kteří by si zasloužili trest, daří dobře, zatímco mnohým dobrým lidem se nedaří?!" A mnoho dalších obvinění dnes lidé vznášejí proti Bohu.Myslím, že to je jeden z největších problémů v naší zemi. Lidé si vyměnili role s Bohem a na lavici obžalovaných posadili svatého Boha. Zapomněli, kdo je Bůh a kdo jsme my. Bůh je stále Bůh. Vše, co on učiní, ať se nám to líbí nebo ne, je spravedlivé, poněvadž Bůh určuje podmínky. A i přesto, že my všichni jsme před Bohem nespravedliví a zasluhujeme si trest, on naplnil svou spravedlnost tak, že trest, který jsme si zasloužili, vzal na sebe. Místo spravedlnosti milost. Jak úžasný je náš Bůh!
Děkuji ti, Pane Ježíši, že pouhou vírou v tebe jsi nás učinil zcela spravedlivými.

2Te 3,6-13 * Jr 44,15-30

Čtení na 10. října v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.