Čtení na 10. října 2015

K modlitbě bezmocných se skloní, jejich modlitbami nepohrdne.
Ž 102,18


Nezjedná Bůh právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají?
L 18,7


Přemýšleli jste někdy nad tím, kdo jste? Ne čím jste, jaké role plníte, čeho jste dosáhli, ale kdo jste ve svém nitru? Kdyby člověk opustil všechny společenské role, kdyby vše ztratil nebo vše rozdal, kdyby byl na světě úplně opuštěný, nikomu nechyběl, nikde nebydlel, přestal by snad být člověkem? Každý může volat k Bohu. Bůh se sklání k těm, kdo se k němu modlí, zatímco my lidé mezi sebou děláme rozdíly, stavíme hradby a posuzujeme, čí modlitbu Hospodin spíše vyslyší, kdo se modlí lépe a opravdověji. Hospodin ale nedělá rozdíly mezi lidmi, všichni se k němu mohou modlit, nezáleží na společenském postavení, hodnotě majetku, barvě pleti. Důležitá je upřímnost, otevřené srdce, pokorná duše. Opravdovost a vytrvalost.
Prosíme tě, Bože, i kdybychom všechno ztratili, o všechno přišli a zůstali úplně sami, dej, ať nikdy nezapomeneme na tebe a na to, že se skláníš ke každému, kdo k tobě volá v upřímnosti srdce.

Mt 5,17-24 * Mt 23,23-39

Čtení na 10. října v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.