Pátek 11. října

Nebudu zahanben tehdy, budu-li brát zřetel na všechna tvá přikázání.
Ž 119,6


Svěřený poklad chraň mocí Ducha svatého, který v nás přebývá.
2Tm 1,14


Za co se nestydět. Jedno úsloví říká: Mít z ostudy kabát. Jak dokáže jedna nepodařená věc úplně pokazit celkový dojem. Žalmista je naprosto jistý, že nebude mít nikdy ostudu, bude-li dbát na Boží příkazy. Zřejmě je dobře znal. Vyzkoušel si to. Spolehl se, že jej Hospodin nikdy nenechá v úzkých. A to jsem přece taky už tolikrát zažil. Znovu a znovu objevuji nové postřehy i v tom, co jsem už tolikrát v bibli četl. Je to vlastně úžasné dobrodružství. Jen mne mrzí, že opakovaně selhávám. Jsem velmi rád, že v bibli taky čtu, že mne Pán obléká oděvem své spravedlnosti a přikrývá svou láskou. Je to lepší než ten kabát z ostudy. A povzbuzuje, abych se do toho pustil ještě jednou.
Pane Ježíši, prosím, odpusť, že to někdy trvá velmi dlouho, než se k tobě přiznám. Neodnímej ode mne svého Ducha, nutně ho potřebuji. Amen.

Mt 27,39-44 * Žd 12,12-24

Čtení na 11. října v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.