Čtvrtek 7. listopadu

Sešli své světlo a svoji věrnost; ty ať mě vedou, ty ať mě přivedou k tvé svaté hoře, k příbytku tvému.
Ž 43,3


Ježíš k nim opět promluvil a řekl: 'Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.'
J 8,12


Když Boha prosíme, aby nás vedl, obvykle to chápeme spíš symbolicky. Máme na mysli směřování našeho života. Cílem není nějaké místo na mapě, ale věčný život. Jenže v tomto žalmu se nemluví o žádné duchovní cestě, ale prostě o cestě do chrámu. Doveď mě na místo, kde společně čekáme na tvé Slovo, modlíme se, zpíváme, sdílíme se - a kde jsi přítomen uprostřed nás. Mnoho lidí tvrdí, že ke své víře kostel nepotřebují. Není na nás, abychom je za to odsuzovali. Spíše poděkujme Bohu, že tu kostely jsou. Naše víra se má kde zastavit, nadechnout a občerstvit. Ve své víře nejsme odkázáni jen sami na sebe. A konečně: v kostele smíme oslavit, že Bůh s námi učinil velké věci. Společně oslavit - vždyť samotnému člověku se slaví dost těžko.
Bože, děkujeme ti, že již tady na zemi smíme zakoušet něco z té velké slávy, která je pro nás připravena. Amen.

1K 3,16-23 * L 16,10-13

Čtení na 7. listopadu v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.