Čtení na 17. května 2015

Jestliže jsem tedy nyní u tebe našel milost, dej mi poznat svou cestu, abych poznal tebe a našel u tebe milost.
Ex 33,13


Volá své ovce jménem a vyvádí je. ... kráčí před nimi a ovce jdou za ním, protože znají jeho hlas.
J 10,3-4


Znát svou životní cestu a vědět, co mne v životě čeká, je jistě krásná a lákavá věc. Kdo by si to nepřál, znát odpovědi na otázky typu "čím budu, až dospěji, koho si vezmu, jak se bude dařit mým dětem" a podobně. Ale jsou tu mnohem podstatnější otázky: Jaký má můj život smysl? Proč žiji? Vznikl jsem pouhou náhodou, nebo zásahem vyšší moci? Jako křesťané si dokážeme uspokojivě odpovědět. Ale i my potřebujeme ono poznání této cesty, možná spíše než poznání ujištění, že kráčíme správně. A to nám dává náš Pán: "Já jsem ta cesta, pravda i život." Ano, ten, kdo zná Ježíše, ví, co má dělat, a nalézá Boží milost v jeho zaslíbeních a přikázáních.
Bože, učiň mne vnímavým a citlivým na tvé slovo, abych došel poznání, jaká je tvá vůle...

J 15,26-16,4 * Ef 3,14-21 * Ž 27

Čtení na 17. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.