Čtení na 11. července 2015

Tvůj služebník už nebude připravovat zápalné oběti ani obětní hody jiným bohům než Hospodinu.
2Kr 5,17


A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.
Ř 12,2


Dal se přesvědčit. Co vlastně pohnulo sebevědomého syrského vojevůdce, Aramejce Naamána, že se "od teď" rozhodl uctívat Hospodina? Byl na dně a byl zázračně uzdraven z nemoci, jež měla končit neodvratnou smrtí. Byl uzdraven z malomocenství. Ani si možná nestačil uvědomit, že život má mnohem vyšší cenu než mnoho zlata. Ale pochopil pro svůj další život to jedno důležité - už nebude uctívat nikoho jiného než Hospodina. A to je skutečně dobré, Bohu milé, dokonalé. Nenechme se ničím zmámit jako Elíšův služebník, byť by to vypadalo třeba velmi šlechetně. Záleží na našem vlastním rozhodnutí, jakou cestou se dáme.
Duchu svatý, působ i ve mně proměnu mého myšlení i charakteru, abych byl víc a víc podoben Ježíši.

Fp 3,12-16 * Mt 5,27-32

Čtení na 11. července v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.