Pondělí 11. července

I řekl jsem: "Panovníku Hospodine, odpusť prosím! Jak Jákob obstojí? Je tak nepatrný!" Hospodin byl nad tím jat lítostí: "Nestane se to," řekl Hospodin.
Am 7,2-3


V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne.
Ef 6,18


Nelíbí se nám, když se soudce dá přemluvit a svoje spravedlivé rozhodnutí změní. Když obžalovaného lituje. Evidentně mu tak nadržuje. Spravedlnost přece musí být! Na tom trváme, hlavně když jde o ty druhé. Jak je to ale s námi před Božím soudem? Nebudeme nakonec moc rádi, že se za nás také někdo přimluví? A že máme Boha, který se dá přemluvit, aby spravedlivý trest nevykonal? Důležité je ovšem také to, na co se dá apelovat, čeho se můžeme u Boha dovolávat. Nejsou to žádné omluvy nebo bagatelizace našich vin. Před Hospodinem platí jen přiznání vlastní slabosti a důvěra v jeho milosrdenství.
Jediná naše naděje je v tom, Hospodine, že ty jsi dobrý i k nevěrným a zlým. Prosíme, smiluj se nad námi.

J 6,47-56 * Ex 32,15-35

Čtení na 11. července v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.