Sobota 11. července

Hospodin dává svému lidu sílu.
Ž 29,11


Když viděli odvahu Petrovu i Janovu a shledali, že jsou to lidé neučení a prostí, žasli; poznávali, že jsou to ti, kteří bývali s Ježíšem.
Sk 4,13


Boží lid není jako hrdinové hollywoodských filmů. Nezachraňuje svět před asteroidy směřujícími ke srážce se Zemí. Boží lid dostává sílu od Hospodina, a přesto to spíš vypadá, že je nemohoucí. Není to síla k porážení a pokořování druhých. Síla, kterou dostává, je nenápadná; pláče s plačícími, sedá u lůžek nemocných nebo umírajících a při tom si připadá tak strašně bezmocná. Ta moc umožňuje vězňům nalézt svobodu. Ta síla doprovází pokoru srdce, dodává mu odvahu. Ty i já se i dnes můžeme stát těmi, kdo kolem sebe šíří pokoj a usmíření. Chce to odvahu být i dnes s Ježíšem.
Otče, dej mi sílu, ať nehledám marnou slávu, nesoupeřím s druhými a nezávidím jim. Dej mi, prosím, sílu konat dobré.

Jon 4,1–11 * 1Kr 18,25–46

Čtení na 11. července v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.