Úterý 11. července

Buď mi skalním příbytkem a budu se tam uchylovat stále. Rozhodls o mé záchraně, tys můj skalní štít, moje pevná tvrz!
Ž 71,3


Po těch slovech si s nimi se všemi klekl a pomodlil se. Všichni se dali do hlasitého pláče, objímali Pavla a líbali ho, dojati nejvíce jeho slovy, že ho už nikdy neuvidí. Pak ho doprovodili k lodi.
Sk 20,36-38


Všichni podvědomě toužíme po bezpečí a po jistotě, ke které se můžeme uchýlit. V našich pozemských domovech ani v našich lidských silách takové bezpečí nenacházíme. Prahneme po někom, kdo má větší moc než my, kdo nám může poskytnout trvalé bezpečí, které je pro nás jinak zcela nedosažitelné. To vše nalézáme u Hospodina, jak nás dnes ujišťuje žalmista. Pán nám dává svůj pokoj, který vyplývá z jistoty, že naše budoucnost je bezpečně ukotvena v jeho rukou. I v těžkých dobách, kdy se zdá, že je celý svět proti nám, nad námi stále bdí Hospodinova ochranná ruka, která nás nenechá samotné a bude o nás pečovat s otcovskou láskou.
Pane, děkuji ti, že jsi mým útočištěm, ve kterém mohu spočinout a nalézt v něm skutečný pokoj.

2K 2,5-11 * Sk 16,6-15

Čtení na 11. července v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.