Čtvrtek 7. dubna

Po všechny dny byl Bůh naší chloubou, tvému jménu chceme vzdávat chválu věčně.
Ž 44,9


S vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem.
Ko 3,16


Nemáš se čím chlubit! Tato věta se často používá, když je někdo hrdý na něco, co není dobré, nebo když se někdo chlubí cizím peřím. Žalmista si uvědomuje, že on ani jeho soukmenovci se nemají čím chlubit. Nemohou být hrdí na sebe samy, kdyby se chlubili, chlubili by se buďto svými špatnostmi, nebo cizím peřím. Mohou se ale chlubit Hospodinem. On je ten, kdo jim pomohl ve všech nesnázích a úzkostech. On je ten, kdo jim dával sílu v boji. Vše dobré, na co můžeme být jako lidé hrdí, pochází od Hospodina. On je ten, kdo si zaslouží, abychom se jím chlubili. On je ten, kdo si zaslouží chválu.
Pane Bože, prosím, abych nebyl slepý, ale viděl ve svém životě to dobré, co jsi učinil ty. Dej, ať nejsem němý, nýbrž za vše ti vzdávám chválu.

J 17,9-19 * 1P 3,8-12

Čtení na 7. dubna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.