Pondělí 7. listopadu

Já Hospodin prokazuji milosrdenství a vykonávám na zemi soud a spravedlnost.
Jr 9,23


Ať se odvrátí od nespravedlnosti každý, kdo vyznává jméno Páně.
2Tm 2,19


Je to velké Boží požehnání, když je člověk moudrý, odvážný a bohatý. Proč nás Hospodin ve verši, který těsně předchází tomu citovanému (Jr 9,22), varuje před chlubením se dobrými věcmi? Možná proto, že právě tyto dobré lidské vlastnosti mají v sobě moc člověka oslepit, uvěznit a zaklít. Copak se lidská moudrost nemůže obrátit proti druhému člověku? Copak nemůže udatný a zásadový člověk svou sílu, moc a odvahu začít zneužívat? A není jakákoli forma bohatství už sama o sobě velkým pokušením? Pokušením oddělit se od druhých a nahlížet na sebe samého jako na kohosi jiného, lepšího, bohatšího než ostatní? Nejde tu o chybu Dárce. Jde o chybu toho, kdo se svým darem špatně nakládá. Jde tu o to, k čemu své vlastnosti, své věci a své dary užíváme.
Pane, chválíme tě za všechny dobré dary, které z tvých rukou dostáváme. Prosíme, nauč nás s nimi zacházet.

1P 4,7-11 * 2K 10,12-18

Čtení na 7. listopadu v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.